Kontakt
Info

Nowe logo Miejskiej Galerii BWA w Bydgoszczy, zbudowane jest dwupoziomowo. Jego pierwsza warstwa nawiązuje do charakterystycznej modernistycznej bryły budynku Galerii. Druga to swego rodzaju graficzna hybryda, która z jednej strony odnosi się do form artystycznej ekspresji wyrażanej dwuwymiarowo – obrazy, rysunki, fotografie itp. – z drugiej, to struktura sugerująca trójwymiarowość, odwołująca się do realizacji wychodzących w szeroko pojętą przestrzeń – od rzeźby, przez instalacje, akcje czy performance a na happeningu kończąc. Jednak to co najistotniejsze w tym znaku, to idea przełamywania, swego rodzaju aberracji, załamania i niejednoznaczności – co w sztuce wydaje się kluczowe.

 

Nie ignorując wcześniejszych znaków identyfikujących Galerię, nowy znak jest próbą ewolucyjnej zmiany w zakresie tworzenia identyfikacji.