Kontakt
Info

Książka Od zakazu do wolności - Historia prawnej pozytywizacji wolności twórczości artystycznej autorstwa Mateusza Bieczyńskiego jest monograficznym opracowaniem przedstawiającym zmiany w sposobie regulacji swobód twórczych w sztukach wizualnych od starożytności do współczesności. Książka przedstawia proces stopniowego obejmowania ochroną prawną działalności artystycznej. Opisuje jak doszło do ustanowienia konstytucyjnej gwarancji wolności sztuki w XX wieku.

NAGRODY:
Polish Graphic Design Awards
DNA Paris Design Awards – wyróżnienie