Kontakt
Info

Oprawa graficzna Poznania Poetów zbudowana została
w oparciu o literę. Trzon identyfikacji wizualnej stano-
wił zestaw 34 plakatów z prostą zgeometryzowaną literą, gdzie przy pomocy pojedynczych plakatów B1 powstawały większe układy liternicze. Tę odmianę plakatu repety-
cyjnego
określam jako multiplakat. Plakaty te częściowo rozklejane były w taki sposób, by tworzyć słowa lub krótkie zdania. Inne z nich rozklejano natomiast w sposób przy-
padkowy. Schematyczna forma przełamywana była przy-
padkową kompozycją, uzyskując w ten sposób lekkie
i dynamiczne, ale jednocześnie jednorodne typograficzne struktury. 

W tym przypadku plakatem nie jest jeden wielo-
krotnie powielony obraz, a wiele obrazów, ich
relacje i zależności. Plakatem Poznania Poetów
jest suma ich wszystkich, poczynając od swobo-
dnie malowanych, przez czyste i schematyczne,
a kończąc na przypadkowo komponowanych
pojedynczych plakatach, które tworzą większe
struktury typograficzne.