Kontakt
Info

Projekt 100 × 70 przestrzeń plakatu jest pracą doktorską*
w której badam możliwości wychodzenia plakatu poza swój szeroko pojęty format. Swego rodzaju pytaniem, co tak naprawdę jest istotą plakatu, a także próbą jego nowego zdefiniowania. Przyczynkiem do postawienia tych pytań
jest dla mnie szereg prac, które operując takimi narzę-
dziami plakatu, jak skrót, metafora, dowcip, sens, niejednoznaczność – przy jednoczesnym czytelnym, zrozumiałym i wyrazistym komunikacie – w klasycznym ujęciu plakatami nie są.

 

Nasuwa się więc szereg pytań. Czy koniecznym warunkiem do zaistnienia plakatu jest sformułowanie komunikatu na płaskim formacie B1? Czy ruch, dźwięk, przestrzenna forma, interakcja, skala lub cyfrowe medium wykluczają definiowanie danej pracy jako plakatu? Czy plakat wycho-
dząc poza swoje ramy, przestaje być plakatem, stając się jedynie „plakatowy”?

W tym kontekście niniejsza praca skupia się głównie na szeroko rozumianych przestrzeniach plakatu i możliwości jego wychodzenia poza tytułowe 100 × 70. Kolejnym powodem, dla którego zainteresowałem się plakatem „poza” plakatem, są moje doświadczenia projektowe. Niejednokrotnie realizując plakaty do różnego rodzaju wydarzeń, w sposób naturalny i intuicyjny przenosiłem
ten specyficzny rodzaj myślenia na plastyczne działania, mające na celu wspomagać identyfi kację danego wydarzenia. I choć nie zawsze są to prace o czytelnym plakatowym charakterze, plakat jest ich punktem wyjścia — wielokrotnie wyjścia w szeroko pojętą przestrzeń.

 

* publikowane tu prace stanowią praktyczną część mojej
  rozprawy doktorskiej.

 

Praca 
doktorska 

pod kierunkiem 

prof. Grzegorza Marszałka

 


Uniwersytet Artystyczny 
w PoznaniuWydział Grafiki 
i Komunikacji Wizualnej

Poznań 2015