Kontakt
Info

Kolejną pracą wychodzacą poza swój format jest plakat Imieniny ulicy Św. Marcin. W tym przypadku część koni — tych bardziej narowistych — zeszła z plakatu, by paść się
w okolicznych parkach i skwerach, budząc żywe reakcje przechodniów. Oprócz funkcjonowania na różnego rodzaju drukach i materiałach promocyjnych plakat pojawił się także w wersji animowanej, bujając się na internetowych stronach.

Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu

11 listopada 2011
ul. Św. Marcin