Kontakt
Info

Formą będącą przeniesieniem plakatu Hamlet, poza
100 x 70, jest program teatralny tego przedstawienia.
Proste i surowe w formie wydawnictwo, merytorycznie podzielone zostało na dwie części: główną oraz — zróżnicowany formatem i rodzajem papieru — zielnik. 

 

Poza dość oczywistym nawiązaniem do plakatu (w postaci ograniczonej kolorystyki) w sposób nieoczywisty próbuję przenieść jego ideę, charakter i nastrój. Wydawnictwo to jest próbą jego poszerzenia, wyjścia poza 100 x 70.

Teatr Polski w Poznaniu
premiera: 27 marca 20112

 

przekład: Stanisław Barańczak
reżyseria: Paweł Szkotak