Kontakt
Info

Oprawa plastyczna festiwalu Ethno Port inspirowana jest całkowicie plakatem. Jej istotnym elementem jest także
wynikający z niego afisz, który występuje w dwóch wersjach. W pierwszej jest to postać skonstruowana 
z różnego rodzaju instrumentów muzycznych, w drugiej ma on formę płomienia. Zarówno plakat, jak i festiwalowy afisz uzupełnione muzyką występują także w wersjach animowanych.

 

Spośród wszystkich plastycznych działań najcie-
kawsze wydaje się przeniesienie plakatu w akcję, gdzie
w ramach plastycznych warsztatów, na specjalnie przygo-
towanym ogrodzeniu, dzieci wykonały grafikę inspirowaną formami i estetyką pochodzącą bezpośrednio z plakatu. Choć rezultat tych działań z pewnością nie jest plakatem, można tu mówić o jego wyjściu poza 100 x 70.

W dokumentacji filmowej z akcji
malowania płotu i animacjach
 

wykorzystano
muzykę zaspołu Dikanda