Kontakt
Info

Projekt 100 × 70 przestrzeń plakatu jest pracą doktorską
w której badam możliwości wychodzenia plakatu poza swój szeroko pojęty format. Swego rodzaju pytaniem, co tak naprawdę jest istotą plakatu, a także próbą jego nowego zdefiniowania. Przyczynkiem do postawienia tych pytań
jest dla mnie szereg prac, które operując takimi narzę-
dziami plakatu, jak skrót, metafora, dowcip, sens, niejednoznaczność – przy jednoczesnym czytelnym, zrozumiałym i wyrazistym komunikacie – w klasycznym ujęciu plakatami nie są.