Kontakt
Info

Kolejna edycja festiwalu teatralnego Bliscy Nieznajomi odbyła się pod hasłem Kain i Abel. W przypadku tego plakatu pojawiły się dwie formy będące jego wyjściem
poza klasyczną definicję. Pierwszą była instalacja, w której tytułowi bracia zinterpretowani zostali w formie przestrzen-
nej typografii. Wykorzystując złudzenie optyczne, w prze-
strzenny napis kain wpisane zostaje słowo „Abel”. Chodzi
o to, by obserwując całość układu z jednej strony, pierwszy z braci dekonstruował drugiego. Z kolei z innej perspektywy to „Abel” optycznie rozcina „Kaina". Drugą formą jest festiwalowa gazeta której naturalnie połączone strony nie zostały rozcietę. Chcąc przeczytać zawartość, należy rozer-
wać — czy też rozciąć — naturalnie połączone ze sobą stro-
ny. Z jednej strony ścisłe połączenie, a z drugiej nieuniknio-
ne rozerwanie — nieobojętne dla obu stron.

Teatr Polski w Poznaniu
27 maja – 1 czerwca 2014

Bliscy Nieznajomi –
Kain i Abel