Kontakt
Info

Tak ja to miało miejsce w przypadku plakatów Hamlet
i Wieczny kwiecień, plakat do Balladyny Marcina Cecki,
jest punktem wyjścia dla wydawnictwa o tym samym tytule. Z tą tylko różnicą, że w tym przypadku nie ja jestem auto-
rem plakatu. Program teatralny który jest jego konsekwen-
cją i z niego wynika, jest także próbą odniesienia się do treści zawartych w samym przedstawieniu, w którym wulgarny, pierwotny, dziki i zwierzęcy pierwiastek natury ludzkiej, Garbaczewski i Cecko pokazują w kontekście świata polityki, nauki (genetyki) i przyrody. Oprócz zgodnej

z plakatem kolorystyki moja praca — choć nim inspirowana — odbiega od niego w formie. Wspólne pozostają jednak sposób ujęcia tematu i nastrój.

Teatr Polski w Poznaniu
Prapremiera: 25 stycznia 2013

 

Reżyseria: Krzysztof Garbaczewski
Plakat: Aleksandra Waliszewska