Kontakt
Info

Współczesnie mit wampira pożerany jest przez filmowo-serialowe produkcje. Wysysanie sensów w nowomowie popkulturowo-internetowej czy kuszenie obietnicami wiecznego piękna 1 — to punkty wyjścia dla okraszonego agresywną muzyką i prowadzonego w szybkim tempie spektaklu Dr@cula. Vagina dentata. W kontekscie moich zainteresowań ciekawym jest fakt, że początkowo „plakatem” do tego przedstawienia była dynamiczna animacja, nawiązująca do charakteru i poetyki przedsta-
wienia.

W tym przypadku drukowana, pozbawiona dźwięku
i dynamicznej animacji forma, stała sie uboższa znaczeniowo w stosunku do pierwowzoru. Oryginałem
nie jest tu fizyczny plakat, wydrukowany w określonym formacie i nakładzie, ale cyfrowy plik. Jak sądze, pozwala to klasyfikować jako plakaty także i te ruchome oraz
udźwiękowione obrazy. A to z kolei musi wpłynąć na klasycznie pojmowaną definicję plakatu.

1Agata Buzik
 Agnieszka Makowska

 Dr@cula. Vagina dentata
http://www.teatr-polski.pl/plays,details,71,0,dr@cula.
-vagina-dentata.html
[dostęp: 01 lipca 2014].