Kontakt
Info

Kolejną realizacją w ramach moich badań nad możliwościa-
mi rozwijania plakatu w działania przestrzenne jest cykl plakatów Zrób sobie wakacje, przygotowany dla Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. W przypadku tej realizacji jedną z ciekawszych form wychodzenia plakatu poza 100 x 70 była plastyczna ingerencja w istniejącą już wcześniej i nie-
zależną pracę. Działanie to polegało na dodaniu charaktery-
stycznego motywu okularów do przestrzennego bilbordu, reklamującego Lasy Państwowe, na którym zainstalowano stylizowane drzewo złożone z kory i żywych roślin. Kon-
tekst okularów zmienił wyraz i znaczenie dotychczaso-
wego komunikatu. W ten sposób plakat Zrób sobie wakacje nie tyle wyszedł poza swój format, ile zaczął anektować
na swoje potrzeby przestrzeń innych prac, przekształcając
je w siebie.

Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu

10 lipca – 31 sierpnia 2014